तंजानिया, Uroa

Zanzibar सफारी क्लब ****

आधा
20.3.-28.3.2009
46.980 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Bluebay Beach Resort *****

पूर्ण बोर्ड
27.3.-4.4.2009
59.960 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Karafuu *****

आधा
3.4.-11.4.2009
42.980 CZK
तंजानिया, Zanzibar

पत्र कली डेल Est

सभी समावेशी
11.4.-18.4.2009
49.990 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Mapenzi Beach क्लब *****

सभी समावेशी
1.5.-9.5.2009
43.980 CZK
तंजानिया, Nungwi

Baobab बीच बंगलों

आधा
1.5.-9.5.2009
43.260 CZK
तंजानिया, Zanzibar

निशानेबाजी सितारा लॉज *** +

पूर्ण बोर्ड
26.6.-4.7.2009
53.960 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Bluebay रिज़ॉर्ट

आधा
5.7.-12.7.2009
56.490 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Breezes Beach क्लब *****

पूर्ण बोर्ड
7.8.-15.8.2009
67.160 CZK
तंजानिया, Zanzibar

महासागर पैराडाईज होटल

आधा
15.8.-22.8.2009
54.490 CZK
तंजानिया, Zanzibar

सूर्यास्त बे

सभी समावेशी
5.9.-12.9.2009
46.490 CZK
तंजानिया, Zanzibar

Zanzibar सफारी क्लब

आधा
24.10.-31.10.2009
44.490 CZK