Thể loại: thông tin về thực hành
Informace, které se mohou hodit

Khi để lại trên đảo là khí hậu nhiệt đới, do đó, có độ ẩm cao và nhiệt độ trung bình 25-29 ° C. Trong giai đoạn từ tháng mười hai đến tháng ba, nhiệt độ không khí thường leo lên trên 30 ° C. Đầu trên đảo để đi ra ngoài trong mùa mưa, mà là hai, lâu dài được gọi là "másik" insists trên đảo từ tháng ba đến tháng sáu và ngắn "mvuli" từ tháng mười một đến tháng Giêng. Để hạn chế nhất định trong các dịch vụ có thể có nghĩa là kỳ nghỉ Ramadan và Eid al-Kebi. Chỗ ở là trong tất cả các mức giá và bắt đầu từ $ 10. chi tiêu trên đường phố để ăn từ $ 1. Photographing người Fott luôn luôn theo yêu cầu - nefotí như thế - ngoại trừ cho một doanh nghiệp nhỏ ... Đọc tiếp