Thể loại: Tiền tệ

Ngày Unguje Tanzanian shillings được trả tiền, nhưng chỗ ở sẽ phải trả bằng đô la Mỹ hay Euro.

Được sử dụng đơn vị tiền tệ là Tanzanian shilling (1 TSH = 100 cent). Shall được thanh toán của tất cả các và tất cả mọi thứ. Nhà trọ khách sạn hoặc cũng có thể trả tiền đô la Mỹ. Bạn có thể thay đổi tiền ở ngân hàng, trao đổi văn phòng, khách sạn, nơi tiếp nhận. Chúng tôi không chấp nhận các đồng đô la banknotes trước khi ban hành năm 1993. Một khóa học tốt hơn là trên các lục, do đó, nếu bạn đi tàu từ Dar es salami định sử dụng nó! Séc tôn lên bất kỳ nơi nào nesměníte! Đếm mà cũng không phải tất cả các thẻ tín dụng, bạn có thể sử dụng trong một số lượng các máy rút tiền ATM, khách sạn và du lịch, giải trí. Ñeám vì tình trạng này và đi với bạn đầy đủ tiền mặt trong Tanzanian šilincích đô la hoặc euro trong trường hợp vượt trội. ... Đọc tiếp