Thể loại: Chỗ ở

Chỗ ở có thể nhận được từ $ 10 cho hầu hết các khách sạn trong hàng trăm đô-la.

Chỗ ở có thể được tìm thấy trong tất cả các thành phố lớn và biển nghỉ mát. Tuy nhiên, tại thời điểm chính mùa (chúng tôi), và trong thời gian lễ hội, nó là cần thiết để đảm bảo chỗ ở trước. Tất cả mọi thứ thường được bán ra hopelessly! Có thể theo từ 10 USD, nhưng chất lượng không chỉ cho một tiêu chuẩn châu Âu. Thông thường ở mức giá mà bạn nhận được chỉ là một mái nhà và trên giường của bạn đi. Dobré nhà ở bắt đầu vào khoảng 30 - $ 50. Sau đó, bạn có phòng, chứ không chỉ là truyền hình, nhưng cũng riêng của mình tắm và quạt (hoặc máy lạnh). Người ta thường cũng bao gồm bữa ăn sáng. Một số khách sạn có một phòng ăn tối trên mái nhà, mà thực sự là huyền diệu. Với sự tăng giá của khóa học và chất lượng. Trong những resort ... Đọc tiếp