Tanzania, Zanzibar

Câu lạc bộ Bãi biển Breezes *****

Họ và hội đồng
20.3.-28.3.2009
60.160 CZK
Tanzania, Nungwi

Ras Nungwi ****

Một nửa
20.3.-28.3.2009
59.980 CZK
Tanzania, Zanzibar

Gemma Del Est

Tất cả các tính
28.3.-4.4.2009
49.990 CZK
Tanzania, Zanzibar

Karafuu *****

Họ và hội đồng
29.5.-6.6.2009
46.160 CZK
Tanzania, Zanzibar

Câu lạc bộ Zanzibar Safari

Một nửa
6.6.-13.6.2009
40.490 CZK
Tanzania, Uroa

Câu lạc bộ Zanzibar Safari ****

Một nửa
12.6.-20.6.2009
50.980 CZK
Tanzania, Zanzibar

Bluebay Beach Resort *****

Một nửa
19.6.-27.6.2009
54.980 CZK
Tanzania, Zanzibar

Ocean Paradise Khách sạn

Một nửa
5.7.-12.7.2009
54.490 CZK
Tanzania, Zanzibar

Sunset vịnh

Tất cả các tính
12.7.-19.7.2009
53.990 CZK
Tanzania, Zanzibar

Shooting Sao Lodge *** +

Họ và hội đồng
31.7.-8.8.2009
53.960 CZK
Tanzania, Nungwi

Baobab Beach Bungalows

Một nửa
21.8.-29.8.2009
48.260 CZK
Tanzania, Zanzibar

Bluebay Resort

Một nửa
3.10.-10.10.2009
48.490 CZK