Rubriky: Geografia
Mangrove

Stručný opis ostrova Zanzibar je súhrnný názov pre viac ako 20 ostrovov pri východoafrické pobreží Tanzánie. Najväčší ostrovmi Zanzibaru sú: južný ostrov Unguja a severný ostrov Pemba. V celom súostroví žije okolo 621 tisíc obyvateľov. Pôvod ostrova Unguja je veľmi zaujímavý. Odvodzuje sa od pradávna rieky a jej delty leží medzi dnešnými řekami Rufia a Ruvu. Kontinentálnymi pohyby potom došlo k úpadok v tejto oblasti delty a následne k oddeleniu Unguji. V geologickej stavbe ostrova preto nalezneme sedimenty rôzneho pôvodu. Dominujú najmä vápenca. Z mladých hornín potom prevládajú kostry koralov, čo je tiež vápenec. Nejvyším vrcholom ostrova je Masingini, ktorý má výšku ... Prečítajte si viac