Thể loại: Bản đồ

Bản đồ

Bản đồ chi tiết của các hòn đảo với chúng tôi, trong tinh túy mua. Bản đồ tốt nhất, mà bạn có thể mua cho mình đi du lịch, xem các hướng dẫn Lonely Planet. Các tài liệu hướng dẫn được xuất bản indicative bản đồ của hòn đảo, và đặc biệt rất tốt đồ đá của thị trấn. Nhờ có một chi tiết mô tả của designating mốc đá với cô ấy trong thị trấn, bạn có thể không bị mất. Một số, tuy nhiên, không phải là nó :-) Một tip là để truy cập vào & Khảo sát của Phòng Bản đồ Bản đồ hành chính Dar es salami (nằm gần cổng), nơi bạn có thể mua một bản đồ chi tiết cartographic. Anh muốn kiên nhẫn, nhưng sẽ là một bản sao của bản đồ (các bản gốc không phải là để bán), những gì họ đã làm trong bối cảnh của sự hỗ trợ như anh em Nga. Vì vậy, không ... Đọc tiếp