Tại sao chúng ta địa chỉ Unguja.cz, nhưng trang web được gọi Zanzibar.

Unguja là Tiếng Bantu ở Đông Phi cho danh thiếp của "của chúng tôi" Zanzibar, một hòn đảo lớn phía nam của archipelago "Zanzibar archipelago", trong đó bao gồm nhiều hơn hai mươi hòn đảo bao gồm cả Pemba. Zanzibar là để tham gia một thuật ngữ thuộc cho hòn đảo này, và luôn luôn hiện hữu trong hầu như tất cả các bản đồ Châu Âu.
Còn được gọi Zanzibar của các thành phố lớn Unguji. Vâng, nó phải được gọi là Unguja Mjini tiếng Anh hoặc thành phố Zanzibar.

Zanzibar từ đến từ Ả-rập. Zanzibar có thể được dịch như là màu đen quốc gia (zijn el-Barr). Nó đã được sử dụng bởi Ả Rập buôn bán từ thế kỷ 8. Zanzibar archipelago và giáp lục. Sau đó, tên bắt đầu sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Zanquebar) theo sau là tiếng Anh như Zanzibar. Sau đó, thêm vào khác.