Co je Unguja?

Proč máme adresu Unguja.cz, ale stránka se jmenuje Zanzibar.

Unguja je svahilské označení pro “náš” Zanzibar, velký jižní ostrov souostroví “Zanzibar Archipelago”, ke kterému náleží více než dvacet ostrovů včetně Pemby. Zanzibar je vžitý koloniální výraz pro tento ostrov a vyskytuje se snad ve vše evropských atlasech.
Slovem Zanzibar označujeme též největší město Unguji. Správně by se mělo nazývat Unguja Mjini či anglicky Zanzibar City.

Slovo Zanzibar pochází z arabštiny. Zanzibar by se dal přeložit jako země černých (Zijn el-Barr). Bylo používáno arabskými obchodníky minimálně od 8. století pro Zanzibarské souostroví a přilehlou pevninu. Později jméno začali používat Portugalci (Zanquebar) a po nich jako Zanzibar Angličané. Pak se přidali ostatní.